Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Vatten i vardagen

Vi använder oss av vatten i vår vardag, varje dag. Här hittar du råd och regler kring hur du kan och får använda dig av vattnet i vardagen.

Tvätta bilen i en fordonstvätt

Det bästa alternativet är att tvätta sitt fordon i en automatisk fordonstvätt eller "gör-det-själv-hall". När du tvättar bilen i en "gör-det-själv-hall" är det viktigt att välja miljömärkta rengörings- och avfettningsmedel. Automattvättar får också använda endast miljöanpassade tvättkemikalier.

Undvik biltvätt på gatan

Biltvätt på gatan, garageuppfarten och parkeringsplatser ska undvikas eftersom avloppsvattnet rinner ned i gatans dagvattenbrunnar, som mynnar i sjöar och vattendrag.

Under sommaren godtas att du spolar av lera, grus och damm från bilen, om du:

 • låter fordonet stå på plan gräs- eller grusyta, utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller liknande,
 • använder vatten och, om nödvändigt, miljömärkt såpa, schampo eller diskmedel,
 • har markägarens tillstånd.

Fylla och tömma poolen

Använd en trädgårdsslang eller liknande. Det kan ta tid att fylla poolen, beroende på hur mycket vatten som används av andra just då. Om många fyller sina pooler samtidigt kan vattentrycket sjunka, så fyll inte samtidigt som grannen.

Poolkemikalier

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Överdosera inte och använd inte kemikalier i onödan. Om du använder andra medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar och användarinstruktioner. Vid osäkerhet kontakta Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.. Undvik desinfektionsmedel som innehåller silver, det dödar inte virus och det utgör en större miljöbelastning än klor när det släpps ut i naturen.

Töm poolen

Använd inte poolkemikalier dagarna innan tömning. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klor direkt i hav, sjöar och vattendrag. Töm helst poolen på gräsmattan. Detta förutsätter att det inte ställer till problem för grannar eller dig själv, exempelvis om ni har egna dricksvattenbrunnar. Töm ut lite i taget så att det hinner rinna undan. Kontrollera att vattnet inte rinner mot ditt eller grannens hus.

Dagvattenledningen kan vara ett alternativ om du inte kan tömma vattnet på gräsmattan. Då kan du låta vattnet rinna till en gatubrunn i gatan eller i din egen dagvattenbrunn på tomten, om du har en sådan. Töm ut lite i taget så att det hinner rinna undan.

Töm inte poolvattnet till spillvattenledningen via golvbrunn eller vask. Det blir bara en onödig belastning för reningsverket.

Varje vecka hamnar mycket skräp som inte ska spolas ner i avloppet på avloppsreningsverket. Du kan göra skillnad. Skaffa redan idag en papperskorg till badrummet och tänk på det här:

 • I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.
 • Inga mediciner i avloppet. Lämna överbliven medicin till apoteket.
 • Inget hushållspapper i avloppet. Det är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper faller sönder när det spolas ner. Det blir lätt stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper.
 • Häll aldrig ut färg, lacknafta, andra lösningsmedel eller kemikalier i toaletten eller avloppet. De gör stor skada på miljön och försämrar dessutom reningsprocessen. Gifter och metaller kan inte renas utan hamnar i vattendrag eller avloppsslam.

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker än andra.

Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden.

Här följer några enkla tips på hur du själv kan förbereda dig inför en eventuell översvämning:

 • Flytta värdefulla eller känsliga föremål från källaren eller lågt liggande utrymmen.
 • Kontrollera din hemförsäkring.
 • Ta reda på var bostadens huvudavstängning för vatten och el finns och hur du stänger av dem.
 • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp. Man kan även förhindra bakflöde genom att stoppa ner en gummiblåsa eller fotboll i golvbrunnen och försiktigt blåsa upp den.
 • Hyr eller köp vattenpumpar i god tid innan en översvämning är på gång. Träna på att använda pumparna i förväg.
 • Planera för att bygga en barriär som skyddar det som är viktigast. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Det går även bra att använda sandsäckar.
 • Ha ett litet förråd med livsmedel som inte blir gamla och som kan tillredas utan el eller värme.
 • Se till att ha tillgång till första hjälpen, batteridriven radio, ficklampa och reservbatterier.
 • Följ SMHI´s väderprognoser och vädervarningar

Läs mer på dinsakerhet.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämning Länk till annan webbplats..

Mer information

Översvämningsguide för TornedalenPdf, 5.5 MB. Länk till annan webbplats.

Opas Torniojokilaakson asukkaillePdf, 9.7 MB. Länk till annan webbplats.

krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Länk till annan webbplats.

Om vattnet ser konstigt ut hemma hos dig är det ofta järn eller mangan som missfärgat vattnet. Järn kan lossna från rostiga vattenledningar och ger ofta ett brunt vatten medan mangan ofta upptäcks som små svarta klumpar i vattnet. Det hjälper nästan alltid att låta kranen spola några minuter. Ta tillvara vattnet som du spolar rent med genom att samla upp det i en hink och använd det till att vattna blommorna eller spola toaletten med. Skulle vattnet fortfarande se, lukta eller smaka konstigt kan du som har kommunalt vatten ringa oss så tar vi ett vattenprov.

Gör felanmälan

För akuta ärenden under kvällar och helger ber vi er ringa Haparanda stads journummer 0922-330 62 (kopplas till SOS Alarm).

Vatten som når marken via nederbörd kallas för dagvatten. Genom att ta hand om ditt dagvatten på ett klokt sätt kan du minska risken för översvämning i din fastighet samt belastningen på kommunens avloppsreningsverk.

 • Genom att minska andelen hårdgjord yta på tomten minskar du också den totala mängden dagvatten. Välj andra alternativ än asfalt och andra ogenomträngliga material när du anlägger en garageuppfart eller uteplats. Använd istället genomsläppliga material som grus, betonghålsten eller rasterplattor.
 • Om tomten kring huset lutar bort från husgrunden är det lämpligt att förse stupröret från taket med en utkastare och en avrinningsränna. Då kan vattnet rinna ner i gräsmattan eller en grusplan utan att belasta dagvattennätet.
 • Om ytan på tomten är för liten för att kunna ta emot allt regnvatten kan man bygga ett underjordiskt vattenmagasin så att vattnet rinner till grundvattnet eller fördröjs innan utsläpp sker till dagvattennätet. Vattenmagasinet kan vara i form av en stenkista eller ett magasin med vattenkassetter.

Vattentunna

Samla regnvattnet i en tunna och använd till bevattning. Komplettera tunnan med en utkastare till gräsmattan ifall den skulle bli full.

Fett som spolas ner kan orsaka stopp i avloppet. Torka istället ur fett som blivit kvar i grytor och stekpannor med hushållspapper och släng det i den bruna matavfallspåsen.

Om det blir mycket fett över, efter till exempel fritering, häller du det i en behållare av något slag. Du kan till exempel använda en tom mjölkförpackning med skruvkork eller en plastburk med lock. Behållaren slänger du i restavfallspåsen.

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och sätter sig på väggarna i rören när vattnets temperatur sjunker. Det kan till slut bli helt stopp. Avloppsvattnet kommer då inte förbi och kan tränga upp i husen som ligger närmast stoppet.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Boende och miljö