/

Du är här:

Förskolan Framtiden

Trehjuling på Grankullens förskolas skolgård.

Foto: Haparanda stad

Förskolan Framtiden ligger i bostadsområdet Grankullen. Vi arbetar aktivt med barnens lek både inne och ute.

Vi ser barngruppen som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Vi arbetar med projekt/teman som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. 

Vi lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera. Vi har tillgång till en egen liten skog som ligger i direkt anslutning till förskolan. Riekkola friluftsområde ligger på gångavstånd. Vårt mål är att ge ditt barn en trygg vardag med stimulerande aktiviteter.

Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolan Framtiden har en avdelning som är öppen kvällar och helger efter barnens tillsynsbehov.  

Kontakta oss

Förskolan Framtiden - våra avdelningar

Fantasin: 0922-261 59 / 070-252 1780
Kunskapen: 0922-261 36 / 070-298 6295
Vänskapen: 0922-261 42 / 070-298 4380
Lyckan: 0922-261 25 / 072-224 1504
Tryggheten: 0922-261 67 / 070-296 5450
Utforskaren: 0922-261 66 / 070-296 3680

Senast uppdaterad: