/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Ispropp orsakar höga flöden

Isbelagd älv

Älvmynningen. Ismassorna syns tydligt. Foto: Fredrik Wuopio

En flera kilometer lång ispropp har bildats vid Torne älvs mynning, utanför Hellälä. Det uppdämda vattnet orsakar höga flöden och översvämningar.

- Torne älv drabbas nästan varje år av höga flöden under islossningen på våren. Men att vi får den här problematiken med isproppar under hösten är ytterst ovanligt, säger Fredrik Wuopio, räddningschef i Haparanda.

Isbelagd älv

Området vid Cape East (Sundholmen). Foto: Fredrik Wuopio

Isbelagd älv

Området vid Bottenvikens reningsverk (Sundholmen). Foto: Fredrik Wuopio

Isbelagd älv

Området mellan Sundholmen och Selkäkari. Foto: Fredrik Wuopio

Förebyggande arbete

Haparanda och Torneå samarbetar för att vara rustade inför framtiden. För några år sedan höjdes skyddsvallen norr om golfbanan med en halv meter.

- Det hänger samman med att vi vill säkra skyddsvallen mot extrema vattenflöden så att vår infrastruktur i Haparanda och Torneå inte ska drabbas, säger Wuopio.

- Det finns en generell plan för hur vi ska hantera kraftiga översvämningar och vi har en kartering över hur vattenutbredningen kan bli längs älven, fortsätter han.

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Wuopio framhäver att det är den enskilde fastighetsägaren som är ansvarig för att skydda sin egen fastighet mot översvämningar.

- Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden, avslutar han.

Läs mer på dinsakerhet.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämning Länk till annan webbplats..

Torneälvens avrinningsområde utgörs av två huvudgrenar, Torne älv som kommer från Torne träsk samt Muonio älv som utgör gränsen mellan Finland och Sverige. De två älvarna flyter samman cirka 10 km nedströms Pajala och bildar då Torneälven.

Torneälven mynnar ut i Bottenviken cirka 180 km nedströms sammanflödet, mellan Haparanda och Torneå.

Torneälven är en av fyra oreglerade större älvar i Sverige och en av två i Finland.

Älvens längd från Kilpisjärvi till mynningen i Bottenviken är ca 520 km och från Torneträsk (342 möh) till mynningen i Bottenviken ca 470 km.

Källa: Översvämningsguide för Tornedalen

Stora översvämningar med omfattande skador har skett vid ett antal tillfällen och det finns beskrivningar från långt tillbaka i tiden. De allvarligaste översvämningarna längs Torne och Muonio älvar har inträffats åren 1615, 1677, 1968, 1984, 1985, 1986 och 1990.

De tidigaste observationerna av översvämningar som orsakas av isproppar är från 1615 och 1677. Vid översvämningen år 1615 sveptes Särkilax kapell (Övertorneås första kyrka) bort av isen. 1677 års översvämning, även kallad ”Keksis översvämning” orsakade omfattande skador längs älven. 1968 våren kom sent och vattenstånd steg betydande först i slutet av maj. Den största vattenföringen sker normalt i början av juni. Översvämningarna 1984-1986 orsakades av isdammar och skador inträffades längs älven.

Källa: Översvämningsguide för Tornedalen

Senast uppdaterad: