/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Att spola rätt är lätt!

En närbild på en toalett som spolas

Om vi bara spolar ner rätt saker så skulle det bidra till många miljövinster. Bild: Pexel.com

Idag är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt.

Idag den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. Syftet med dagen är att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling. I samband med det bedriver Svenskt Vatten en kampanj mot att avloppen används som sopnedkast.

Vi vill påminna om att det enda som ska spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.

Avfall som slängs i toaletten kan ställa till problem för Haparanda och landets övriga kommuner. Skräp i toaletten kan orsaka stopp i ditt avlopp eller i ledningsnät och pumpar. När det blir stopp kan det leda till översvämningar i källare, på ledningsnätet och i reningsverken, vilket kan leda till att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.

Om vi bara spolar ner rätt saker så skulle det bidra till många miljövinster. Förutom att avfallet kommer till större nytta i rätt process blir det mindre skräp i havet, färre orenade utsläpp i sjöar och vattendrag.

Vad kan du göra?

Egentligen är det ganska enkelt. Toaletten tar hand om bajs, kiss och toapapper.
That’s it!

En liten ”komihåg” lista

  • Spola inte ner fett i avloppet. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören.
  • Lämna gamla och oanvända mediciner till apoteket.
  • Använd inte toaletten som papperskorg! Släng tops, tamponger, bomullstussar, bindor, kondomer, snus, cigarettfimpar och annat skräp i soppåsen – inte i avloppet.
  • Hår som hamnar i avloppet har en tendens att tova ihop sig och orsaka stopp i ledningar, pumpar och reningsverk.
  • Skölj inte penslar under rinnande vatten. Torka istället av dem med papper och rengör i vatten som du lämnar in på närmaste miljöstation.
  • Överblivna kemikalier, färger, lacker, lim, lösningsmedel, starka rengöringsmedel och liknande lämnar du som farligt avfall på återbruket.

Mer om världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som finns när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

World Toilets Organizations webbsida Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: