/

Du är här:

Anpassad grundskola

Skolbyggnadens vita fasad med Edens logga.

Foto: Haparanda stad

Anpassad grundskola är till för barn som har svårt att klara grundskolans mål på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada.

Anpassad grundskola ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar, och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Du kan läsa om läroplaner och ämnen i anpassad grundskola på skolverket.se Länk till annan webbplats.. För elever som har svårt att ta till sig ämnena, finns inriktningen träningsskola. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. 

Vårdnadshavaren ansöker om anpassad grundskola

Du som är vårdnadshavare ansöker om skolgång i anpassad grundskola för ditt barn. Innan en elev tas emot i särskolan görs alltid en utredning. I samband med utredningen kartläggs elevens behov med hjälp av en psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social bedömning.

För att ta emot elever i grundsärskolan finns ett team med specialpedagog, kurator, psykolog, skolläkare och en samordnare. Det är också du som vårdnadshavare som beslutar om eventuellt avslut, och återgång till grundskola.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: