/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Viktigt att fortsatt skydda våra äldre och sköra

Suvi Järvinen-Valo, Haparanda stads socialchef. Foto: Haparanda stad

För att skydda de mest sårbara i samhället är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen.

Vad gäller för äldreomsorgen efter den 9 februari?

Haparanda stad följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Norrbotten har utfärdat.

- Det handlar även fortsättningsvis om att arbeta med riskreducerande åtgärder inom våra verksamheter. Som en extra försiktighetsåtgärd har alla våra medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheterna både visir och munskydd vid patient/brukarnära vård samt i kontakt med kollegor, säger Suvi Järvinen-Valo, socialchef i Haparanda.

- I övrigt fokuserar den nya nationella provtagningsindikationen på testning av personal och patienter inom hälso- och sjukvård och omsorg, men utelämnar den breda allmänheten, fortsätter hon.

Finns det smitta inom äldreomsorgen?

- Vi ser fortfarande en viss smittspridning på våra boenden. Att skydda våra äldre och sköra är av högsta prioritet för oss. Vi har lärt oss att snabbt ställa om, tänka nytt och vidta åtgärder om så behövs. Tack vare vår professionella personal har vi under de här pandemiåren lyckats begränsa smittan inom äldreomsorgen i Haparanda, säger Järvinen-Valo.

- Nu gäller det att vi håller i och håller ut, konstaterar hon.

Kan jag besöka min närstående på äldreboendet?

- Ja, det är möjligt att besöka närstående på alla äldreboenden i Haparanda. Det är dock viktigt att följa gällande rekommendationer och besöksrutiner. Ring alltid till avdelningen och boka ditt besök, säger Järvinen-Valo.

- Vi är måna om att skydda våra sköra äldre, våra medarbetare och er som kommer på besök. Därför behöver vi även i fortsättningen organisera besöken på ett tryggt sätt, vilket vi hoppas att alla har förståelse för, avslutar hon.

Besöksrutiner

Haparanda stad har utifrån direktiv från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Smittskydd Norrbotten tagit fram ett antal rekommendationer till besökare på äldreboenden för att minska risken för smittspridning:

Tänk på detta inför besöket:

  • Stanna hemma om du är sjuk. Det gäller även vid milda/diffusa symtom och om någon annan i ditt hushåll har symtom.
  • Ring alltid till avdelningen och boka ditt besök. För att undvika att för många kommer samtidigt kan du bli hänvisad att komma en annan tid.
  • Vi rekommenderar max 2 personer per besök.

Så gör du vid besök:

  • Ring på så blir du insläppt på boendet eller enheten av personalen.
  • Använd handsprit och munskydd, som finns på varje boende. Vi tillhandahåller även visir.
  • Håll avstånd till den du besöker, till andra boende och personal.
  • Besöket sker i din närståendes boenderum – inte i gemensamma utrymmen. Passa gärna på att träffas utomhus om vädret tillåter.

Senast uppdaterad: