/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Utökade luftvattenspolningar ska förbättra vattenkvaliteten

Medelålders man med glasögon till vänster. En spolpost med forsande vatten till höger.

Jimmy Henriksson, teknisk chef. Foto: Haparanda stad

Under senvåren kommer Haparanda stad att genomföra utökade luftvattenspolningar i Nikkala och Västra Nikkala. Det är ett led i det pågående arbetet med att höja kvaliteten på dricksvattnet i kommunen.

I början av september 2021 tog kommunen emot ett antal felanmälningar gällande sämre vattenkvalitet i Nikkala. Efter ett antal dagar kom den in felanmälningar från Salmis, Vuono, Karungi och centralorten.

- Under 2021 genomförde vi en mängd insatser för att få bukt på problemen. Insatserna fortsätter 2022. Vi arbetar systematiskt utifrån den fastlagda planen, säger Jimmy Henriksson, teknisk chef.

Ett av de kommande stegen är att under senvåren genomföra en utökad luftvattenspolning av delar av ledningsnätet i Nikkala och Västra Nikkala. Målet är att avlägsna sediment, slam och lösa partiklar i vattenledningsrören.

- Spolningen är en utökning av det paket av åtgärder som syftar att förbättra vattenkvaliteten och få bukt med de missfärgningar, smak och lukt som förekommit i vissa områden, säger Henriksson.

Genomförda åtgärder (2021)

 • Byte av kolfilter i Mattila vattenverk.
 • Rengöring av högreservoarer i Nikkala.
 • Anläggning av strategiska spolposter i Nikkala och Salmis.
 • Luftvattenspolning av delar av ledningsnätet i Nikkala.
 • Rengöring av högreservoarer i Grankullen.

Åtgärder framöver (2022)

 • Luftvattenspolning i Nikkala och Västra Nikkala.
 • Nya vattenledningar i delar av centrala Nikkala.

Läs utredningen och åtgärdsplanen gällande vattenkvalitet (pdf) Pdf, 92 kB Pdf, 92 kB.

Vattenkvalitet i kommunen

Frågor och svar om dricksvatten

Så går spolningen till

Illustration över processen med en luftvattenspolning

Foto: Rensman AB

 1. Först kontrollerar vi ledningsnätet med fokus på de ventiler, brandposter och spolposter som ska användas för att isolera olika spolsträckor.
 2. Den sträcka som ska spolas stängs av med hjälp av ventiler, varefter spolningen utförs mellan två brandposter. På samma sätt rengörs alla delar av ledningsnätet.
 3. Effekten av spolningen når vi genom att blanda tryckluft med vattnet, vilket ökar hastigheten och skapar turbulens som effektivt avlägsnar sediment, slam, parasiter och lösa partiklar.
 4. Spolningen fortsätter tills vattnet är helt rent.

Se en film om hur det går till när ett ledningsnät luftvattenspolas. Länk till annan webbplats.

De kunder som berörs kommer att information i sin brevlåda i god tid innan spolningen genomförs. Några dagar innan insatsen startar kommer information även att skickas ut via sms.

Se över den egna fastighetens ledningar

Kommunen äger och ansvarar för VA-ledningarna i allmän mark fram till den så kallade förbindelse­punkten. Efter för­bindelse­punkten ägs ledning­arna av fastighets­ägaren. Det innebär att kommunen ansvarar för dricksvattnets kvalitet fram till förbindelsepunkten, sedan ligger ansvaret på fastighetsägaren.

- Jag skulle vilja ta tillfället i akt att uppmana alla fastighetsägare att se över sina egna ledningar. I vissa fall kan det vara där grundproblematiken finns, avslutar Henriksson.

Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har tagit fram en broschyr om hur du Tar hand om ditt ledningsnät (pdf) Pdf, 1.6 MB.

Läs mer om ansvarsfördelningen mellan kommun (huvudman) och fastighetsägare

Senast uppdaterad: