Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Världsarvet Struves meridianbåge

Astronomen Wilhelm von Struve (1793–1864). Bild: Litografi av Aleksandr Muster, Wikimedia Commons

Struves meridianbåge består av mätpunkter utmed jordens längdgrad (meridian). Genom triangelmätning kunde jordens storlek och form bestämmas.

I början av 1800-talet beslöt den tysk-ryske astronomen Wilhelm von Struve (1793–1864) att använda sig av triangelmätning för att bestämma den exakta formen och storleken på jorden. Triangelmätning innebär att man bestämmer punkters läge genom att mäta avstånd och vinklar i trianglar på jordytan. I dag använder vi istället satelliter och GPS instrument.

Struves beräkningar

Struves meridianbåge består av 265 mätpunkter som ligger på 30 kilometers avstånd från varandra längs en 2 820 km lång stäcka som går från Hammerfest i Norge till Izmail vid Svarta havet. Mätningarna pågick mellan 1816–1855 och genom dem kunde Struve bevisa att breddgraderna är längre i Skandinavien än vid ekvatorn. Han visade därigenom att jorden inte är klotrund - den är oval (det beror på att polerna plattas till vid jordens rotation när massan dras mot ekvatorn).

Ett världsarv

34 av de 265 punkterna är sedan juli 2005 upptagna på Unescos världsarvslista. Fyra av dessa 34 punkter är belägna i den svenska delen av Tornedalen.

Världsarvskommitténs motivering:

”Struves meridianbåge är ett extraordinärt exempel på utbyte av mänskliga värden i form av internationellt vetenskapligt samarbete, samt ett utmärkt exempel på ett tekniskt ensemble. Det är den första noggranna mätningen av ett långt segment av en meridian, som hjälper till att skapa världens exakta storlek och form, och utgör ett viktigt steg i utvecklingen av vetenskapen om jorden.”

Perävaara - Mätpunkten i kommunen

På väg till mätpunkten i Perävaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Perävaara ligger ca 25 km nordväst om Haparanda i närheten av Karungi på en skogsbeklädd höjd. Från en mindre väg är det 400 meters vandring till punkten som är markerad med ett kryssmärke.

Mätexpeditionens benämning: Perra-vaara
Kommun: Haparanda
Koordinater: 66° 01' 05"N 23° 55' 21"E
Höjd (m.ö.h.): 89 m

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Taggar:

Fritid och kultur