/

Du är här:

Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor.

Tanken är inte att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden eller i hus kanske man själv (eller grannen) har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, som bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler, men de måste kunna ställa i ordning skyddsrummet inom 48 timmar.

Om skyddsrum, MSB.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om skyddsrum, MSB.se Länk till annan webbplats.

På skyddsrumskartan kan du söka rätt på vart ditt närmaste skyddsrum ligger. Det finns inga bestämmelser för vem som är viktigast att ge plats till i skyddsrum, eller någon som skulle ha förtur.

Skyddsrumskarta, MSB Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: