/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Samverkan och förberedelser med anledning av situationen i Ukraina

I Haparanda stad pågår ett arbete med att förbereda sig inför ett eventuellt flyktingmottagande och andra eventuella konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina.

- Haparanda stad har organiserat sig för att öka förmågan till samordning och samverkan med berörda förvaltningar och bolag och även andra myndigheter och organisationer. Vi har förstärkt omvärldsbevakningen och följer utvecklingen noga, säger Roger Danell, Haparanda stads kommundirektör.

Vad gör Haparanda stad mer konkret?

- Exakt vad vi gör kan vi inte gå in på i detalj, men vi arbetar kontinuerligt med riskanalyser och har en ganska god bild av den generella riskexponeringen för våra verksamheter. Omvärldsläget just nu är utan tvekan ovanligt för vår del av världen och påverkansoperationer, cyberattacker och störningar i försörjningskedjor är några exempel på saker som vi behöver kunna hantera, säger Danell.

- Och vi följer frågan när det gäller ett eventuellt flyktingmottagande, vilket är ett nationellt beslut. Varje kris är unik. Haparanda stad har lång erfarenhet från olika sorters krishantering, både från pandemin och flyktingkrisen 2015, fyller Haparanda stads säkerhetsskyddschef, Per Johansson i.

Vilket råd har ni till den som känner oro i situationen?

- Vi vet att oron har ökat och på stadens webbplats haparanda.se Länk till annan webbplats. finns bra och viktiga länkar dit man kan vända sig för att få fakta och råd kring hur man kan hantera oro.

- Vi skulle också rekommendera alla att ladda ner broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” Länk till annan webbplats.. Den innehåller bland annat tips om hemberedskap.

Om jag som medborgare vill göra något för att hjälpa till − vart kan jag vända mig då?

- Det finns många hjälporganisationer både på internationell, nationell och lokal nivå dit man kan vända sig.

Finns några andra råd?

- Att vara källkritisk och vara uppmärksam och skaffa kunskap om hur informationspåverkan kan ske. Viktiga länkar finns på Krisinformation.se Länk till annan webbplats. och Informationssakerhet.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: