/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Ny tågrutt från Narvik till Finland via Haparanda är en realitet

Panoramabild över norsk fjord med djuphavshamn.

Foto: Narviks hamn

Narvik Hamn startar med stöd från Nordlands fylkeskommun upp en ny reguljär tågsträcka: Narvik - Haparanda/Torneå - Narvik. Nyckelpartners är CargoNet och Nurminen Logistics.

Pressmeddelande från Narviks hamn

Rutten underlättar ökade transporter via Narviks hamn och järnväg från Nordnorge till Nordkalotten, Baltikum, Europa och Asien. Den är ett viktigt bidrag till framtidens gröna, hållbara logistiklösningar.

Från och med vecka 17 (2022) kommer avgångar att ske varannan vecka.

Narvik är det största logistiknavet för containrar i norra Norge, där grön och hållbar infrastruktur redan är etablerad. Därför är ett nytt och heltäckande järnvägsutbud mellan Narvik och Haparanda/Torneå, med fasta sträckor och god turtäthet, helt naturligt.

Bra för Haparanda

Den nya godsleden öppnar upp nya marknader och ger ett bättre logistikerbjudande, inte minst för företagen i Haparanda.

- Satsningen förbättrar logistiken mellan de nordiska länderna. Det innebär i förlängningen att den kommer att underlätta vardagen för många av våra lokala företag. Med ens ökar alternativen till att transportera varor och produkter till och från orten, säger Göran Wigren, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Det ökar också Haparandas attraktionskraft när det gäller att locka nya företag. Många näringar forutsätter ju effektiva och goda logistiklösningar, avslutar han.

Läs pressmeddelandet på norska (pdf) Pdf, 311.7 kB.

Senast uppdaterad: