/

Du är här:

Sök bidrag för pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem, och kan drivas på olika sätt.

Omsorgen kan drivas enskilt av en privatperson som tar hand om barnen i sitt eget hem. Det kallas då för familjedaghem. Den kan också drivas i form av flerfamiljslösningar där flera personer tar hand om barnen, antingen hemma eller i en särskild lokal.

Den som driver pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman.

Så går ansökan till

För mer information om ansökningsförfarandet, kontakta förvaltningschef, Monika Invall, e-post: monika.invall@haparanda.se, telefon: 0922-260 00 (växel).

Tänk på att

Det är viktigt att du som vill driva pedagogisk omsorg känner till de krav som ställs på en enskild huvudman.

  • Huvudmannen ska ha förutsättningar att driva verksamheten utifrån gällande lagstiftning och andra föreskrifter.
  • Lokalerna ska vara lämpliga för verksamheten.

Lagar, styrdokument och regler för pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem

Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg - Skolverket Länk till annan webbplats.

Skollagen (2010:800) på riksdagen.se Länk till annan webbplats.

Läroplan för förskolan (Lpfö 18) Länk till annan webbplats., är vägledande för pedagogisk omsorg - Skolverket.

Läroplan för grundskolan och för förskoleklass och fritidshem (Lgr 11) på skolverket.se Länk till annan webbplats.

Skolverkets allmänna råd på skolverket.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: