/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vårdelever erbjuds fast jobb efter examen

Medelålders kvinna framför en byggnad i vintermiljö.

Suvi Järvinen-Valo, socialchef. Foto: Haparanda stad

Kommunen garanter alla som utbildar sig till undersköterska på gymnasiet i Haparanda en fast anställning i kommunen. Satsningen är ett led i att trygga kompetensförsörjningen och locka fler att söka sig till utbildningen.

Alla vårdelever på gymnasiet i Haparanda ska från och med nu erbjudas fast anställning när de tar studenten. Erbjudandet gäller alla elever som uppnår kunskapskraven i vård- och omsorgsämnena och får godkänt på delegationstesterna.

- Vi vill ge en signal till ungdomar som ska välja till gymnasiet att kommunen kan erbjuda goda och trygga framtidsutsikter inom vård och omsorg, säger Suvi Järvinen-Valo, socialchef.

Trygga kompetensförsörjningen

Satsningen är ett projekt i samverkan med Kommunal och är en del av arbetet med att trygga kompetensförsörjningen.

– Medarbetarna är välfärdens viktigaste tillgång. Bara inom socialnämndens område kommer cirka 70 medarbetare att gå i pension de närmaste fem åren och behovet av ny och välutbildad personal är stort inom många av kommunens verksamheter, avslutar Järvinen-Valo.

Alla anställningsavtal ingås i enlighet med gällande kollektivavtal. Anställningsgarantin innebär ingen försämring för redan anställda eller de som har företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd. För anställning i kommunen ställs alltid krav på medarbetarens personliga lämplighet. Det gäller även för den som omfattas av anställningsgarantin.

Senast uppdaterad: