/index.html

Du är här:

Nyheter


  • Svenskt Näringslivs företagarenkät visar att företagsklimat har förbättrats i Haparanda.


  • Haparanda stad och Kukkola samfällighetsförening har beviljats 200 000 kr från Stiftelsen H.M. Konungens Wallenbergsfond för att reparera tornuret.