/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Vårvattnet är i antågande

På vägen ner i älven drar smältvattnet med sig partiklar som svagt missfärgar vattnet. Foto: Pexels.com

Varje vår får Haparanda en del missfärgningar i dricksvattnet, så kallat vårvatten. Det inträffar i samband med snösmältningen längs med Torne älv.

- På våren smälter enorma mängder snö. Smältvattnet söker sig till dalgångar och vattendrag, bland annat till Torne älv där vi i Haparanda hämtar det mesta av vårt dricksvatten, säger Haparanda stads tekniska chef, Jimmy Henriksson.

På vägen ner i älven drar smältvattnet med sig partiklar som svagt missfärgar vattnet.

- Humuspartiklarna är på inget sätt farliga att dricka. Förutom missfärgningar kan det även förekomma förändringar i lukt och smak, men vattnet håller alltid en godkänd livsmedelskvalitet, säger Henriksson.

- Hur mycket vattnet missfärgas varierar från år till år beroende på hur mycket snö det finns i mark och fjäll och hur intensiv snösmältningen blir, fortsätter han.

Kommunen övervakar dricksvattnets kvalitet, både automatiskt och manuellt.

- Förutom de dagliga kontroller som görs av vår egen utrustning och personal så skickas prover till ett laboratorium i Umeå en gång i veckan. När snösmältningen är som mest intensiv händer det ibland även att vi ökar mängden klor, allt för att säkerställa kvaliteten på vattnet, avslutar Henriksson.

Kort om kontroll och kvalitet

  • Haparandas dricksvatten kvalitetskontrolleras året om. Kontrollen sker i flera steg.
  • För att långsiktigt följa förändringar i vattenkvaliteten tas regelbundet prover på råvattnet.
  • Vattnet som pumpas in i vattenverken för att renas kontrolleras vid intaget.
  • Under reningsprocessen undersöks vattenkvaliteten för att bevaka att reningen sker på bästa sätt. Denna kontroll sker dels inne i vattenverket (pH, turbiditet och kloröverskott), dels på ett ackrediterat laboratorium.
  • För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets riktlinjer.
  • Vattenkvaliteten undersöks även i ledningsnätet och minst 600 prover tas varje år hos kunderna.

Vattenkvalitet i kommunen

Frågor och svar om dricksvatten

Kompletta analysprotokoll

Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av uppgifterna. Kompletta analysprotokoll, enligt Livsmedelsverkets krav på redovisning av provresultat, finns dokumenterade i diariet hos samhällsbyggnadsnämnden.

Kontakt via e-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: