/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Inget prövningstillstånd i Kammarrätten

Arbetsmiljöverkets logotyp

Foto: Arbetsmiljöverket

Förvaltningsrätten dom i mål 8601-21 gällande Klippan står fast. Det utdömda vitet jämkades dock från 500 000 kr till 250 000 kr.

Bakgrunden till beslutet är det föreläggande* som Haparanda stad fick av Arbetsmiljöverket gällande Klippans särskilda boende då man ansåg att kommunen inte inom utsatt tid hade vidtagit en rad arbetsmiljöåtgärder. Fallet gick vidare till förvaltningsrätten som utdömde ett vite om 500 000 kr.

Haparanda stad överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm, men de beslutade att inte ge prövningstillstånd. Förvaltningsrätten dom i mål 8601-21 står därför fast. Det utdömda vitet jämkades dock till 250 000 kr. Jämkningen, som Arbetsmiljöverket inte motsätter sig, motiveras med att åtgärder i arbetsmiljön vid Klippan nu har vidtagits.

- Alla saker som arbetsmiljöverket påvisade i sitt föreläggande är åtgärdade. Arbetet har skett i samverkan med personal och fack. Nu går vi vidare tillsammans för att säkerställa att det blir så bra som möjligt för alla parter, säger Suvi Järvinen-Valo, socialchef vid Haparanda stad.

* Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd.

Senast uppdaterad: