/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Efterlängtad skolstart för de ukrainska barnen i Haparanda

Blå plåtfasad med texten "Aspstrandens skola"

Foto: Haparanda stad

Idag har många av de barn och ungdomar som hittills kommit till Haparanda från Ukraina börjat skolan. Skolstarten har föregåtts av intensiva förberedelser för att allt ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Redan förra veckan började 29 barn i låg- och mellanstadieålder sin skolgång i Haparanda. Idag började också 19 elever i högstadieåldern. De yngre (åk 1-6) går på Aspstrandens skola och de äldre (åk 7-9) går på Tornedalsskolan. Alla går i så kallade förberedelseklasser med anpassad undervisning för de ukrainska eleverna.

- För de här eleverna är det deras första skoldag, precis som när alla elever börjar skolan efter ett sommarlov. Men den här gången i ett nytt land och på ett annat språk, säger Håkan Tholerud som koordinerar skolarrangemangen för de ukrainska barnen i Haparanda.

- Ett positivt första intryck, trygghet och att känna sig välkommen är oerhört viktigt och något vi arbetat hårt för att eleverna ska känna från första stund, fortsätter han.

Bästa möjliga mottagande

För att ge de barn och elever som flyr från Ukraina och som anländer till Haparanda bästa möjliga mottagande i det svenska skolsystemet har barn- och ungdomsförvaltningen beslutat starta två tillfälliga förberedelseklasser speciellt för dessa elever. Den ena finns på Aspstrandens skola och en den andra finns på Tornedalsskolan. Flerspråkiga och svensktalande lärare håller i undervisningen. Tholerud poängterar också att de elever som har distansundervisning kommer även få tid för att kunna ha fortsatt kontakt med sin skola i Ukraina.

Samtidigt som förberedelseklasserna nu startar fortsätter planeringen för hur de ukrainska barnens skolgång ska se ut under hösten.

– Efter sommaren kommer de successivt att inkluderas i den ordinarie undervisningen på våra skolor. För vissa barn, beroende på var de bor eller vad som passar bäst, kan det bli aktuellt redan under vårterminen, avslutar Tholerud.

Senast uppdaterad: