/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Tobaksfria dagen – en bra dag att sluta röka!

Hand håller en bruten cigarett.

Foto: Haparanda stad

Världshälsoorganisationens (WHO) initiativ World No Tobacco Day, i Sverige tobaksfria dagen, uppmärksammas den 31 maj varje år och syftar till att förebygga tobaks- och nikotinbruk.

I år är temat ”Threat to our environment” där fokus är tobakens negativa påverkan på vår miljö. Kampanjen ska öka allmänhetens kunskap om tobakens miljöpåverkan – från odling, produktion, distribution och avfall. Förhoppningen är att den också kommer att ge tobaksbrukare en extra anledning att sluta.

Läs mer om tobaksfria dagen på Folkhälsomyndighetens hemsida – Tobakens påverkan på vår miljö. Länk till annan webbplats.

Hälsosammare omgivning för alla

- Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft. Det har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer i kommunen. Det innebär att barn och vuxna kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök, säger Natalie Öman, alkohol- och tobakshandläggare på Haparanda stad.

- En bra sak med rökfria miljöer är att rökbeteendet blir mindre synligt i samhället, vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning. När färre vuxna röker kan det bidra till att färre ungdomar börjar röka, avslutar hon.

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida - Rökfri miljö Länk till annan webbplats.

Vill du ha hjälp med att sluta med tobak?

Senast uppdaterad: