/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Årets enkätsvar för Haparandas företagsklimat är här

Panoramabild över Haparanda, älven och Torneå i sommartid.

Foto: Haparanda stad

Resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i landets kommuner är här. Den visar att Haparanda behåller sin tätposition i Norrbotten.

Idag släpptes Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning där företagarna själva betygsätter företagsklimatet i sin kommun, på en skala mellan ett och sex. Syftet med enkätundersökningen, och sedermera rankingen, är att låta företagare ge sin bild av hur de anser att företagsklimatet är i sin hemkommun.

Den fråga som väger absolut tyngst i enkäten är den enskilda frågan om "hur företagen uppfattar det sammanfattande omdömet i sin kommun”. Haparandas siffra är i stort sett oförändrad sedan ifjol, om än med en mindre nedgång (3,28 jämfört med 3,34). Årets betyg är det näst högsta sedan 2010. En annan viktig fråga handlar om ”kommunens service och bemötande”. I Haparanda ger företagen betyget 3,37. Det är lite sämre än förra året, men klart över medeltalet i Sverige. Den övergripande trenden visar att Haparanda stabiliserat sig på en relativt hög nivå. 

Fortsatt bland de bästa i Norrbotten

- Det är glädjande att se att vi befäster vår tätposition i Norrbotten när det gäller företagsklimatet. Det är bara Boden, Arjeplog och Älvsbyn som har högre siffror, säger Haparandas kommunalråd Sven Tornberg.

- Ett gott företagsklimat är grunden för hela Haparandas utveckling. Vi strävar hela tiden efter att förbättra oss och det är ett arbete som behöver fortsätta, fortsätter han.

Haparanda stad har under det senaste året gjort en rad satsningar för att utveckla det lokala företagsklimatet där fokus ligger på att vässa servicenivån, förenkla företagarnas vardag, bli tydligare i information och effektivare i handläggning och bemötande.

- Det är viktigt att komma ihåg att årets undersökning huvudsakligen genomfördes under pågående pandemi. Hur spelplanen ser ut framöver blir viktigt att förstå för att kunna möta nya behov i det lokala näringslivet, säger Tornberg

- Dialog och samarbete är även fortsättningsvis nyckeln till framgång, avslutar han.

Mer om enkätundersökningen

Drygt 32 000 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i 2022 års enkät. Svaren från företagen ligger tillsammans med statistisk data till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras i september.

Enkätresultat för alla kommuner och mycket annat material finns på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: