/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Haparanda stad gör satsning för att öka valdeltagandet

Kvinna med blå blus framför en tegelfasad.

- Vi kommer att sprida kännedom om valet, informera om rösträtt och demokrati, säger projektsamordnaren Karoliina Vanhapiha. Foto: Haparanda stad

För att öka valdeltagandet i de grupper där valdeltagandet är lågt har Haparanda stad valt att göra olika insatser för att öka kunskapen om valet och demokratin. Syftet är att få ett ökat och mer jämlikt valdeltagande.

Den 11 september är det val till kommunen, regionen och riksdagen. Nu inleds det valstärkande arbetet i Haparanda med ett målinriktat projekt. Inför valet 2018 gjordes liknande satsningar som också resulterade i ett ökat valdeltagande.

Karoliina Vanhapiha har i dagarna anställts som projektsamordnare. Inom ramen för projektet har även 10 feriearbetare anställts som valambassadörer. Det planeras valstärkande insatser i hela Haparanda och information kommer bland annat att spridas via sociala medier, via evenemang och genom affischering.

- Vi kommer att röra oss ute, stå på gator och torg, besöka föreningar, hålla i föreläsningar, vara med på eller hålla i aktiviteter. Vi jobbar brett för att nå så många invånare som möjligt, säger Vanhapiha.

Målet är att öka valdeltagandet

Valdeltagandet till riksdagsvalet 2018 var 87,2 procent sett över hela landet. Men skillnaderna mellan valdeltagandet mellan landets kommuner var stora. Hela 21 procentenheter skiljde i valdeltagande mellan Lomma, där 93,9 procent röstade, och Haparanda, där 72,8 procent röstade.

- Målet är att öka valdeltagandet i Haparanda. Vi fokuserar på grupper med lägre valdeltagande för att sprida kännedom om valet, informera om rösträtt och demokrati. Arbetet är politiskt neutralt, det handlar om att informera om när det är val, vilka som får rösta och hur valet går till, avslutar Vanhapiha.

Projektet pågår från och med 1 juni till och med mitten av september.

Senast uppdaterad: