/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Luftvattenspolningen i Nikkala och Västra Nikkala är avslutad

En spolpost som sprutar vatten.

Foto: Rensman AB

De två senaste veckorna har Rensman Norr AB på uppdrag av Haparanda stad genomfört en spolning av vattenledningar i Nikkala och Västra Nikkala.

Spolningen ingår i det paket av åtgärder som syftar att förbättra vattenkvaliteten och få bukt med de missfärgningar, smak och lukt som förekommit i vissa områden.

Utredning och åtgärdsplan gällande vattenkvalitet Länk till annan webbplats. (PDF)

Frågor och svar om dricksvatten

Effekter av spolningen

Den metod som Rensman använde i Nikkala och Västra Nikkala innebär att tryckluft och vatten har letts in och ut i vattenledningssträckan via brand- och/eller spolposter. Det luftblandade vattnet har avlägsnat sediment, slam och lösa partiklar i vattenledningsröret.

Under spolningens gång har Rensman bedömt effekten av arbetet genom att med mätglas observera förändring i partikelinnehåll och missfärgning på vattnet. När spolning hade genomförts (på varje delsträcka) var både den aktuella ledningen och vattnet rena.

Nu kommer Rensman att sammanställa en lättöverskådlig rapport där de redovisar resultateten. Den bedöms vara kommunen tillhanda under vintern. All fakta om den spolade sträckan, inklusive ventilers funktion och status, är inkluderade i rapporten. 

Att tänka på efter spolningen

Efter att spolningen av vattenledningen är klar, kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningarna. Därför bör kallvattenkranen (ventilen) närmast inkommande vattenledning inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut. Spola därefter succesivt i samtliga kranar. Rekommenderad spoltid är 5–10 minuter.

Spola inte i toaletten och använd inte tvätt- eller diskmaskinen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

  • Kransilarna kan behöva rengöras.
  • Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

Vattenledningar till fastigheter i området kan tillfälligt få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Senast uppdaterad: