/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Banprojektet Laurila-Torneå-Haparanda går som på räls

Gammal tågbro över vattendrag. Blå himmel och sommar.

Foto: Haparanda stad

Banprojektet Laurila-Torneå-Haparanda ska vara klart 2024. Projektet handlar om att elektrifiera bansträckan och dessutom utföra anläggningsarbeten, bland annat för att möjliggöra gränsöverskridande persontågstrafik.

Läs Trafikledsverkets pressmeddelande (finska) Länk till annan webbplats.

Banprojektet Laurila-Torneå-Haparanda genomförs som ett samprojekt mellan Trafikledsverket, Försörjningsberedskapscentralen och svenska Trafikverket. Inom projektet ska banavsnittet Laurila-Torneå-Haparanda elektrifieras. Även den gränsöverskridande delen i Haparanda elektrifieras med elsystem från Finlands järnvägar.

- Det är cirka 21 kilometer spår det handlar om, säger produktionschef Jarkko Luoma från företaget Ratatek Oy, Trafikledsverkets entreprenör i ett pressmeddelande.

Utöver elektrifieringen ska projektet bygga de säkerhetsanordningar som krävs för passagerartrafiken över gränsen, gör ändringar i banbroarna som elektrifieringen och konstruktionernas skick förutsätter samt uppdaterar bangårds- och perronger i Torneå. Även plankorsningssäkerheten mellan Laurila och gränsen förbättras.

- Under hösten 2022 påbörjar vi markundersökningarna. Största delen av arbetena kommer dock att ske under 2023 för att färdigställas 2024, säger Luoma.

Förbättrar logistiken i närområdet

Karta över norra Bottenviken och en ny tågsträcka mellan Laurila och Haparanda.

Illustration: Väylävirasto

Syftet med banprojektet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och industrins konkurrenskraft, samt möjliggöra persontågstrafik mellan Finland och Sverige som en del av transeuropeiska kärn-TEN -T-nätet i form av järnvägsverkens gemensamma projekt.

- Detta är ytterligare ett viktigt steg i att förbättra logistiken i vårt närområde, säger Göran Wigren, förvaltningschef i samhällsbyggnadsförvaltningen vid Haparanda stad.

- Det ger inte bara goda möjligheter ur ett internationellt perspektiv. Det ger även nuvarande och framtida företag i Haparanda och Torneå goda och klimatsmarta transportmöjligheter för sina produkter, avslutar han.

Läs mer om projektet Laurila-Torneå-Haparanda på Trafikledsverkets webbsida Länk till annan webbplats.

Kostnadskalkylen för projektets är 24 miljoner euro, varav Trafikledsverkets andel är 10 miljoner euro, Försörjningsberedskapscentralens andel 10 miljoner euro och svenska statens andel fyra miljoner euro. EU:s CEF-stöd (Connecting Europe Facility) har beviljats för att planera projektet.

Senast uppdaterad: