/

Du är här:

Publicerad:

Gatubleysning påverkas av gatuprojekt

Just nu pågår flera gatuprojekt i delar av kommunen som bland annat innefattar att byta VA-ledningar, byta gatubelysning, renovera körbanor och trottoarer. Under arbetes gång har vissa delar av gatubelysningen tillfälligt kopplats ur.

I centralorten pågår just nu arbeten kring Filpusvägen och Bryggargränd. Arbetena medför nedsläckning av gatubelysningen på vissa gator i närliggande områden. Belysningen är i nuläget urkopplad, tills schaktarbetena är avklarade.

Även i Nikkala pågår gatuprojekt som påverkar gatubelysningen som är släckt längs del av Lövvägen.

Beräknat slutdatum: Mitten av oktober

Tietoa suomeksi

Tällä hetkellä kunnan osissa on käynnissä useita katuhankkeita, joihin kuuluu vesi- ja viemärilinjojen korvaaminen, katuvalojen vaihtaminen, ajoratojen ja jalkakäytävien kunnostaminen.

Keskikaupungissa tehdään parhaillaan töitä Filpusvägenin ja Bryggargrändin ympäristössä. Työt voivat aiheuttaa lähialueilla häiriöitä, kuten vaikutuksen katuvalaistukseen, joka on tällä hetkellä irrotettu, kunnes kaivutyöt on saatu päätökseen. Sähkökatkos vaikuttaa läheisiin kaduihin Filpusvägenin ympäristössä.

Myös Nikkalassa on käynnissä katuhankkeita, jotka vaikuttavat Lövvägenin katuvalaistukseen.

Arvioitu päättymispäivä: Lokakuun puoliväli

Senast uppdaterad: