/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Ny ledning ska säkra vattenkvaliteten i Oja

Kran som spolar vatten.

Foto: Pexels.com

Haparanda stad bygger ut 3,2 km vattenledningsnät mellan Oja och Lappträsk. Projektet pågår under 2022-24.

- Vi tar ett helhetsgrepp kring Haparandas dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar. De kommande tre åren satsar kommunen 83 miljoner kr inom VA-området. Ett antal åtgärder är redan genomförda och nu planerar vi att ansluta Ojas vattenledningsnät till Lappträsk, förklarar Jimmy Henriksson, Haparanda stads tekniska chef.

- Totalt ska 3,2 km ny ledning läggas i marken, fortsätter han.

Projektet ingår i en större satsning på att modernisera hela Haparandas infrastruktur för dricksvatten. Kommunen arbetar systematiskt och genomför insatser utifrån en fastlagd plan. Varje enskild del är en viktig pusselbit för att säkra dricksvattenförsörjningen nu och för kommande generationer.

- När det gäller projektet i Oja arbetar vi just nu med utredning, planering och projektering. Ledningsrätter och övriga tillstånd ska bli klara under vintern. Byggstart är planerad till 2023.

När ledningen är byggd kommer den att vara en viktig del i att säkra vattenförsörjning och vattenkvalitet i Oja. Det är ett led i det pågående arbetet med att höja kvaliteten på dricksvattnet i kommunen.

Karta, illustration över del av Haparanda kommun.

Den nya ledningens sträckning. Bild: Lantmäteriet

Senast uppdaterad: