/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Tilldelningsbeslut för uppförandet av ny simhall

Barn gör tummen upp under vattnet i en pool.

Foto: Pexels.com

Nu har byggstarten av Haparandas nya simhall kommit ett steg närmare startskottet. På måndagen blev entreprenadutvärderingen färdig och tilldelningen gick till PEAB Sverige AB.

Haparanda stad har genomfört en upphandling i syfte att hitta en entreprenör för att i samverkan bygga simhall och sporthallar med placering vid Aspenhallen. Förfrågan inkluderade även utveckling och tillbyggnad av själva Aspenhallen.

Under ett extrainsatt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott under måndagen blev entreprenadutvärderingen färdig. Inkomna anbud viktades utifrån ekonomi, genomförande och personliga egenskaper. Tilldelningen gick till PEAB Sverige AB.

– Alla partier var överens. Det är glädjande att vi kommer framåt och att processen är i gång på allvar, säger kommunstyrelsens ordförande Sven Tornberg (C).

Samverkansentreprenad

Haparanda stad hade arbetat fram ett upphandlingsunderlag för samverkansentreprenad för att få full kontroll över kostnadsbilden av projektet. Samverkansentreprenad, även kallad partnering, innebär att beställare och entreprenör tillsammans arbetar fram en optimering och kostnadskalkyl.

- Tillsammans med PEAB kommer vi nu att projektera och ta fram riktkostnader för projektet. Det underlaget beräknas i dagsläget vara klart för beslut i fullmäktige tidig sommar 2023.

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

Senast uppdaterad: