/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Elever på besök i stenålden

Stor sil vid en arkeologisk utgrävning.

Eleverna får prova på att arbeta med arkeologiska utgrävningar. Foto: Haparanda stad

Den här veckan är det kulturarvsbesök på schemat för årskurs 3. Eleverna besöker Saivaara stenålderby, en av de största och mest intressanta boplatsfynden i hela Barentsområdet.

Under besöket får eleverna kunskap om hur stenåldersmänniskorna bodde för 5 000 år sedan. De får också reda på vad människorna använde som tandkräm, vad kåda var bra för, vilka djur man jagade och hur man lagade mat.

Olika svampar uppradade på en träbänk och en eld bredvid.

Man åt bland annat svampar under stenålderstiden. Krukan är en kopia av dåtidens bruksföremål. Foto: Haparanda stad

Mer om Saivaara stenåldersby

Inlandsisen drog sig bort för omkring 9000 år sedan och beredde plats för människan att söka boplatser och jakt-och fiskemarker i norra Sverige att leva och verka på. En sådan plats var Saivaara stenåldersby där människor levde redan för 5500 år sedan.

En stenåldershydda i skogen i solsken.

Storhyddan i Saivaara. Foto: Haparanda stad

Under åren som gått har tidsenliga hyddor och kokgropar byggts upp. Själva fyndplatsen är över en hektar stor. Många arkeologer har undersökt området, avhandlingar har skrivits och området är ett besöksmål för skolklasser och andra historieintresserade.

Mer om kulturarvsbesöken

Kulturarvsbesöken ordnas av Haparanda stad i samarbete med Tornedalens museum och Stödföreningen av arkeologisk utforskning.

Under sin skolgång besöker Haparandas elever Saivaara stenåldersby, Kukkolaforsens kulturby, Tornedalens museum och Sandskär. Genom besöken får de barn som växer upp i Haparanda lära känna sin omgivning och sin närmiljö. Syftet är att ta tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. Årskurs 3 besöker Saivaara och årskurs 4 besöker Kukkolaforsens kulturby.

Två kvinnor och stenar. Foto: Haparanda stad

Kulturutvecklare Pia Marttinen och kultursamordnare Anu Ritjärvi har hämtat stenar som eleverna ska få måla. Foto: Haparanda stad

Senast uppdaterad: