/

Du är här:

Välkommen till anhörigdag

Välkommen till en eftermiddag med guldkant där du får möjlighet till inspiration och samvaro med andra anhörigvårdare.

Under anhörigdagen bjuder Haparanda stad in till gemensamma aktiviteter, föreläsningar, fika och mingel.

Datum: torsdag den 6 oktober
Tid: kl. 13.00-17.00
Plats: Folkets hus

Kom som du är.
Ingen anmälan krävs.

Program

13.00-13.30
Anhörigkonsulenten informerar om den nationella anhörigstrategin.

13.30-14.30
Föreläsning av Sebastian Westin-Viippola, ”Mitt bästa jag”

14.30-15.15
Kaffepaus

15.15-16.00
Föreläsning av familjerådgivaren Anki Kemi, ”Familj och relationer”

16.00-16.15
Prova på Mindfulness

16.15- 17.00
Mingel med kommunens olika verksamheter och föreningar

Mer om nationella anhörigdagen

Närmare 1,3 miljoner anhöriga i Sverige stödjer, hjälper eller vårdar någon närstående som behöver omsorg. Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under nationella anhörigdagen den 6 oktober. Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005.

På sidan http://www.anhoriga.se/ Länk till annan webbplats. hittar du Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle. Där finns mer fakta, webbutbildningar och många tips.

Här hittar du mer information kring Haparanda stads anhörigstöd och vad du kan få hjälp med.

Eventinformation

Datum: 06 okt 2022
Klockan: 13.00 - 17.00
Plats: Folkets hus

Senast uppdaterad: