/

Du är här:

Publicerad:

Arbeten på Västra Esplanaden och Stationsgatan

Flygfoto över centrala Haparanda. Röda streck markerar var någonstans vägarbeten kommer att ske. Kortare sträckor på västra Esplanaden och Stationsgatan. Foto: Infovisaren/Haparanda stad

Foto: Infovisaren/Haparanda stad

BDX kommer att med start på måndag 19 september att påbörja asfalteringsarbeten i centralorten, som kommer innebära störningar för trafiken.

Västra Esplanaden, längs sträckan utanför Aspen kommer beläggningen att rivas och asfalteras om. Körfälten stängs under arbetet av för samtlig trafik. Trafiken leds om till bussfilerna vid passage förbi området.

Stationsgatan, korsningen Västra Esplanaden till korsningen Repslagaregatan stängs av för genomfartstrafik i och med asfalteringsarbete. Boende på adresser längs sträckan kommer att kunna ta sig till sina bostäder.

Asfaltering kommer att ske måndagen 26 september och därefter öppnas båda sträckorna för trafik.

Åtgärd: Asfalteringsarbeten

Startdatum: 19 september, 2022
Beräknat slutdatum:
28 september, 2022

Tietoa suomeksi

Maanantaista 19, syyskuuta alkaen BDX aloittaa päällystystyöt keskuskaupungissa, mikä aiheuttaa häiriöitä liikenteelle.

Västra Esplanaden, Aspenin ulkopuolella oleva osuus, puretaan ja päällystetään uudelleen. Kaistat suljetaan kaikelta liikenteeltä työn aikana. Bussit ja muu liikenne ohjataan linja-autokaistalle alueen ohi kulkiessa.

Stationsgatan, Västra Esplanadenin risteys ja Repslagaregatanin risteys, suljetaan läpikulkuliikenteeltä asfalttitöiden vuoksi. Reitin varrella olevien osoitteiden asukkaat pääsevät asuntoihinsa.

Päällystys tapahtuu maanantaina 26. syyskuuta, jonka jälkeen molemmat reitit avataan liikenteelle.

Toiminta: Päällystys toimii

Aloituspäivä: 19 syyskuu, 2022
Arvioitu päättymispäivä: 28 syyskuu 2022

Senast uppdaterad: