/

Du är här:

Publicerad:

Uppdaterad: Ny vattenledning mellan Strandstråket och Hamnvägen

2022-11-28

Ledningsdragningen efter Strandstråket i Nikkala är färdig och rundgången på vattenledningen är inkopplad i torsdags förra veckan, 24 november. Arbetet som nu kvarstår är att schakta bort stora stenar och frakta dit material, samt till sommaren 2023 återställa området och spränga en del stenar till mindre format så att även dessa går att transportera bort.

2022-10-13

Under vecka 39 inleder kommunen arbete med att förlägga en ny vattenledning längs med Strandstråket i Nikkala, ut till Hamnvägen, en sträcka på cirka 380 meter. Arbetena börjar med avverkning av träd och kommer sedan att övergå till schaktning med grävmaskin och förläggning av en ny vattenledning. 

Den 14 oktober kommer Strandstråket att grävas av för att kunna lägga ner den nya vattenledningen. Allting beräknas vara återställt under eftermiddagen om inget oförutsett inträffar. Alla fastighetsägare ska kunna komma åt sina fastigheter under arbetets gång.

Syftet med projektet att koppla ihop vattenledningen till fastigheterna på Strandstråket med vattenledningen längs med Hamnvägen för att få rundgång i vattenledningsnätet. Insatsen är ett led av det pågående arbetet med att höja kvalitén på dricksvattnet i Nikkala.

Arbetena kommer medföra vissa störningar för boende i området så som buller, viss driftstörning i vattenleveransen i samband med inkoppling av ny vattenledning och stundvis försämrad framkomlighet för trafikanter. Vi kommer att gå ut med meddelande via SMS dagen innan inkoppling till alla berörda hushåll.

Åtgärd: Förläggning av ny vattenledning

Startdatum: Vecka 39
Beräknat slutdatum:
Hösten 2022

Tietoa suomeksi

2022-11-28

Nikkala Rannan reitin jälkeinen putkilinja on valmistunut ja vesiputken virtaus kytketään viime viikon torstaina 24/11. Nyt jäljellä oleva työ on kaivaa suuria kiviä ja ajaa materiaaleja sinne, sekä kesään 2023 mennessä kunnostaa alue ja räjäyttää joitain kiviä pienempään muotoon, jotta nekin voidaan kuljettaa pois.

2022-10-13

Viikolla 39 kunta aloittaa uuden vesijohdon asennuksen Nikkalan Strandstråketin varrella Hamnvägenille, noin 380 metrin matkalle. Työ alkaa puiden kaatamisella ja siirtyy sitten kaivukoneella tapahtuvaan louhintaan ja uuden vesijohdon asennukseen.

13. lokakuuta Strandståket kaivetaan uutta vesijohtoa varten. Kaiken odotetaan palautettavan iltapäivällä, jos mitään odottamatonta ei tapahdu. Kaikkien kiinteistöjen omistajien on päästävä käsiksi kiinteistöihinsä työn aikana. Hankkeen tarkoituksena on liittää vesijohto Strandstråketin kiinteistöihin Hamnvägenin vesilinjalla vesijohtoverkoston kiertämiseksi. Panostus on osa käynnissä olevaa työtä Nikkalan juomaveden laadun parantamiseksi.

Työt aiheuttavat jonkin verran häiriöitä alueen asukkaille, kuten melua, jonkin verran toimintahäiriötä vesihuollossa uuden vesijohdon liittämisen yhteydessä ja ajoittain tienkäyttäjien saavutettavuutta. Lähetämme yhteydenottoa edeltävänä päivänä tekstiviestillä kaikkiin kotitalouksiin, joita asia koskee.

Senast uppdaterad: