/

Du är här:

Publicerad:

Vattnet i Nikkala är tjänligt med anmärkning

2022-11-07

Omprover visar att vattnet är tjänligt.

2022-10-24

Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet genom prover som tas vid vattenverken, på ledningsnätet och ute hos konsumenterna. Baserat på provtagningsresultatet bedöms sedan dricksvattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Kommunen har nu fått ett provsvar från en referenspunkt i Nikkala där provresultatet visar tjänligt med anmärkning på grund av för höga värden av mikroorganismer. Dricksvattnet kan användas som vanligt.

Åtgärder

  • Haparanda stad klorerar vattnet och tar omprov imorgon tisdag.

Tietoa suomeksi

Veden laatu tarkistetaan säännöllisesti näytteiden avulla, joita otetaan vesilaitokselta, vesijohtoverkosta ja kuluttajien luona. Näytetulosten perusteella veden laatua arvioidaan sanoilla käyttökelpoinen, käyttökelpoinen huomautuksin tai käyttökelvoton.

Kunta on nyt saanut vastauksen Nikallassa sijaitsevasta tarkastuspisteestä otetusta näytteestä. Koetulos on käyttökelpoinen huomautuksin. Juomavettä voi käyttää tavalliseen tapaan.

Toimenpiteet

  • Haaparannan kaupunki klooraa veden ja testaa uudelleen huomena.

Senast uppdaterad: