/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Dags att ansöka om serveringstillstånd inför storhelger och evenemang under jul och nyår

Ska din verksamhet ansöka om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd under jul och nyår? Skicka då in din ansökan så snart som möjligt.

Du behöver ha ett serveringstillstånd från Haparanda stad för att få sälja alkohol inom restaurangverksamhet. Du kan ansöka antingen om att få ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett tillfälligt serveringstillstånd, beroende på om du driver en verksamhet eller endast planerar ett tillfälligt arrangemang.

Handläggningstid

Ansökningar tar olika lång tid att handlägga. Eftersom vi skickar frågor på remiss till exempelvis Polismyndigheten och Skatteverket måste vi också respektera dessa myndigheters handläggningstider. Handläggningstiden gäller från när ansökan eller anmälan är komplett.

Stadigvarande serveringstillstånd: Vi vill ha din ansökan senast två månader innan tillställning för att du ska hinna få din ansökan besvarad i tid.

Här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Tillfälligt serveringstillstånd: Vi vill ha din ansökan senast fyra veckor innan tillställning för att du ska hinna få din ansökan besvarad i tid.

Här ansöker du om tillfälligt serveringstillstånd (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Har du frågor är du välkommen att kontakta kommunens alkoholhandläggare via telefon 0922–260 00 (växel).

Läs mer om serveringstillstånd på Haparanda stads webbplats

Senast uppdaterad: