/

Du är här:

Drogförebyggande arbete

Haparanda stad arbetar proaktivt mot droganvädning. I arbetet med att förebygga missbruk är ungdomar en prioriterad målgrupp.

Det drogförebyggande arbetet är prioriterat i Haparanda. Kampen mot droger sker i samverkan och samarbete på lokal, regional och nationell nivå.

Vad gör Haparanda stad?

Kommunen har en övergripande alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelstrategi (ANDTS) och en aktuell handlingsplan.

Samverkan och samarbete är grundstenarna i det drogförebyggande arbetet. Kommunen samarbetar med Polisen, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer för att förebygga att unga ska börja använda droger. Alla verksamheter som arbetar med barn och unga är viktiga i det förebyggande arbetet. Relationen till vårdnadshavare, en fungerande skolgång och en organiserad fritid är också viktiga skyddsfaktorer för barn och unga.

Vad kan jag göra som förälder?

Tillgången till olika droger varierar över tid. Som vårdnadshavare är det bra om du känner till vilka olika droger som är aktuella bland ungdomar och dess effekter.

Ett tips är att arbeta på din relation till din ungdom. Var nyfiken och fråga hur din ungdom mår och var intresserad av vad som händer i din ungdoms liv. Försök skapa tillit, att din ungdom vet att hen kan ringa dig närhelst det händer något, att du ser till att din ungdom kommer hem om hen hamnar i knipa. Träna också på strategier på hur din ungdom kan agera i olika situationer. Försök ha en så öppen kommunikation du kan med din ungdom så skapar du också förutsättningar för att din ungdom pratar med dig om det är något som tynger hen.

Fem uppmaningar till föräldrar:

 1. Var medveten om att unga kan komma i kontakt med narkotika överallt
 2. Var inte naiv – var uppmärksam på tecken
 3. Släpp inte taget när din tonåring är jobbig – ha koll
 4. Var vaken när din tonåring kommer hem
 5. Bygg relation så att din tonåring vågar berätta

Unga och alkohol

Material med tips och råd till föräldrar och vuxna om unga och alkohol:

Tonårsparlören - frågor och svar om ungdomar och alkohol Länk till annan webbplats.

Unga och alkohol - polisens arbete Länk till annan webbplats.

Polisens föräldraskola om droger

Föräldraskolan är ett material som Polisen tagit fram i syfte att öka vuxnas medvetenhet och kunskap om narkotikabruk bland unga. Du får även tips om hur du kan förebygga droganvändning och vad du som vuxen kan göra om du är orolig för dina eller andras barn.

Ladda ned Föräldraskolan om droger:

Föräldraskolan på svenska Länk till annan webbplats.

Föräldraskolan på engelska Länk till annan webbplats.

Föräldraskolan på arabiska Länk till annan webbplats.

Föräldraskolan på somaliska Länk till annan webbplats.

Informationsfilmer baserade på Föräldraskolan:

Polisen Jämtland Härjedalen har på Facebook lagt ut tio filmer baserade på Föräldraskolan.

Introdkution till föräldraskolan  Länk till annan webbplats.

Del 1 – När ungdomar dricker Länk till annan webbplats.

Del 2 - Är ditt barns A-traktor egentligen en bil?  Länk till annan webbplats.

Del 3 - Straffmyndig Länk till annan webbplats.

Del 4 - Lustgaspatroner Länk till annan webbplats.

Del 5 - Tecken på missbruk Länk till annan webbplats.

Del 6 - Drogslang på SMS Länk till annan webbplats.

Del 7 - Olika narkotiska preparat Länk till annan webbplats.

Del 8 - Sociala medier Länk till annan webbplats.

Del 9 - Vad vill ni att vi berättar om? Länk till annan webbplats.

Läs mer om utbildningsmaterialet Föräldraskolan om droger Länk till annan webbplats..

Om ditt barn tar droger

Behöver du stöd och hjälp, någon att rådfråga eller prata med så finns det vägledning att få och alltid någon som lyssnar och finns där.

Fyren

I Fyren finns flera funktioner samlade under ett och samma tak. Familjeterapeut, familjestöd och ungdomssekreterare. Fyren erbjuder även stöd och behandling för dig som har problem med missbruk eller har någon form av beroendeproblem. Verksamheten erbjuder också stöd till dig som är anhörig eller närstående.

Fyrens arbete riktas till föräldrar, barn och ungdomar samt allmänt till kommunens invånare. Fokus ligger på förebyggande insatser och tidiga åtgärder. Målet är att förebygga sociala problem och bidra till goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Haparanda.

Kontakt:

Ann-Louise Esperi, ungdomssekreterare

e-post: ann-louise.esperi@haparanda.se

Telefonnummer: 0922-26571

Anne Sulila, alkohol- och drogterapeut

e-post: anne.sulila@haparanda.se

Telefonnummer: 0922-26747

Tapio Salmijärvi, alkohol- och drogterapeut

e-post: tapio.salmijarvi@haparanda.se

Telefonnummer: 0922-26583

Elever kan alltid vända sig till sin elevhälsa för att få stöd och vägledning.

Kontakt:

Lena Tiensuu, skolsköterska grundskolan
Telefonnummer: 0922-260 95
E-post: lena.tiensuu@haparanda.se

Soile Sandin, skolsköterska grundskolan
Telefonnummer: 0922-261 12
E-post: soile.sandin@haparanda.se

Jaana Keskitalo, skolsköterska gymnasieskolan
Telefonnummer: 0922-266 31
E-post: jaana.keskitalo@haparanda.se

 • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning
 • Ring 1177 för psykiatrisk akutmottagning
 • Ring 116 111 för barnens hjälptelefon (Bris)
 • Ring 0771-50 50 50 för vuxentelefon om barn (Bris)
 • Ring 0200-21 20 19 för Brottsofferjouren
 • Ring 020-22 00 60 för psykologiskt stöd (Hjälplinjen)

Vid pågående brott ring alltid 112.

Anmälan av brott eller icke akuta ärenden ring 114 14.

Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Till Haparanda ungdomsmottagning kan alla ungdomar upp till 25 år vända sig för rådgivning och samtal. Vi finns på Familjecentralen, Lasarettsgatan 34.

Drop-in

Måndagar: 13.00-16.00

Telefon: 0922-25137

Ungdomsmottagningen på nätet UMO Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: