/

Du är här:

På Gränsen - Rajalla

Haparanda och Torneå utvecklar tillsammans området som förenar de båda städerna - mitt på gränsen.

Haparanda och Torneå är ett betydelsefullt handelscentrum för hela Nordkalotten. Flera stora aktörer inom handeln har etablerar sig på området sedan Ikeaetableingen 2006. Gränsytan mellan städerna försvinner successivt och förvandlas till ett samordnat handelscentrum, där gränsen endast har en symbolisk funktion.

Målet med På Gränsen - Rajalla är att förena de båda städerna och att gränsen innebär samarbete och framtidstro.

Kontakta oss

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: miljo-bygg@haparanda.se

Senast uppdaterad: