/

Du är här:

Vattenverk

I Haparanda kommun har vi nio vattenverk som pumpar upp, renar och levererar dricksvatten till våra kunder. I Lappträsk finns också en distributionsanläggning.

Vattenverken är listade i bokstavsordning:

Kattilasaari vattenverk

Försörjer dig som bor i Kattilasaari och Leipijärvi med dricksvatten. Råvattnet tas ur en grävd och borrad brunn.

Korpikylä vattenverk

Försörjer dig som bor i Korpikylä med dricksvatten. Råvattnet tas ur en borrad brunn.

Kärrbäck vattenverk

Försörjer dig som bor i Kärrbäck med dricksvatten. Råvattnet tas ur en grävd brunn.

Lappträsk distributionsanläggning

Försörjer dig som bor i Kärrbäck med dricksvatten. Haparanda kommun köper grundvatten från Kalix kommun.

Mattila vattenverk

Försörjer dig som bor i Kankaaranta i norr till Västra Nikkala i söder med dricksvatten. Det är kommunens enda ytvattentäkt och vattnet vi producerar här kommer från Torneå älv.

Oja vattenverk

Försörjer dig som bor i Oja med dricksvatten. Råvattnet är ett grundvatten.

Sangijärvi vattenverk

Försörjer dig som bor i Sangijärvi med dricksvatten. Råvattnet tas ur en borrad brunn.

Seskarö vattenverk

Försörjer dig som bor i Seskarö med dricksvatten. Råvattnet tas ur en grävd brunn.

Säivis vattenverk

Försörjer dig som bor i Säivis med dricksvatten. Råvattnet tas ur en borrad brunn.

Tossa vattenverk

Försörjer dig som bor i Tossa med dricksvatten. Råvattnet tas ur en borrad brunn.

Senast uppdaterad: