/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Kommunens personliga ombud

Siiri Ylijääskö, personligt ombud. Foto: Haparanda stad

Siiri Ylijääskö, personligt ombud. Foto: Haparanda stad

Personer som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud.

Personligt ombud är ingen myndighet utan arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare på den enskilde personens uppdrag, behov och uppsatta mål. Det kan handla om behov av stöd, vård, service eller kontakter med olika myndigheter.

Guidar rätt

Siiri Ylijääskö har varit personligt ombud i Haparanda sedan 2001, och hon sköter även uppdraget i Övertorneå kommun.

- Personligt ombud fungerar som en hjälp till hjälpen, säger Siiri Ylijääskö.

PO riktar sig till målgrupperna med långvarig psykisk funktionsnedsättning och personer med neuropsykiatriska diagnoser.

För medborgarna

Syftet med personligt ombud är att hjälpa klienten att få de insatser från samhället som de behöver. Exempelvis hjälp med att ansöka om insatser, fylla i formulär eller överklaga myndighetsbeslut.

Personligt ombud kan vara ett stöd vid exempelvis läkarbesök eller i mötet med socialsekreterare. Man får hjälp att förbereda viktiga frågor inför mötet och efteråt finns även möjlighet att gå igenom mötet.

- Många vet inte vad de har rätt till i samhället, och många upplever exempelvis digital utanförskap, säger Siiri Ylijääskö.

Personligt ombud är kostnadsfritt, har tystnadsplikt och för inte några journalanteckningar.

Läs mer här om hur du kommer i kontakt med PO Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: