/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Tornurets tid är nu

Tornuret i Kukkolaforsen är från 1887. Foto: Haparanda stad

Haparanda stad och Kukkola samfällighetsförening har beviljats 200 000 kr från Stiftelsen H.M. Konungens Wallenbergsfond för att reparera tornuret.

Området kring forsen är kulturhistoriskt mycket värdefullt och har betecknats med en Q-märkning. Bebyggelse på området inkluderar bland annat fiskebodar, iskällare, halstringsbod, såg, kvarn och smedja.

Tornuret i Kukkolaforsen är från 1887. Det användes primärt för att hålla reda på fiskelagens olika fångsttider i forsen.

Tack vare H.M. Konungen

Indirekt fick Haparanda stads kultursamordnare Pia Marttinen idén till att söka medel tack vare Kungen. Hon fick nämligen reda på att Kungen hade tagit upp tornuret under ett möte med stiftelsen H.M. Konungens Wallenbergsfond. Han kom ihåg tornuret efter att ha besökt byn under en älgjakt för några år sedan.

- Tornuret restaurerades delvis 2012. Men eftersom klockan inte fungerar och fundamentet behöver åtgärdas så skickade jag iväg ansökan till stiftelsen. Man kan säga att det var Kungens förtjänst. Till min glädje så beviljades den, säger Marttinen.

- Den känns otroligt skönt få igång tornuret. Det var på tiden, avslutar hon med ett leende.

Åtgärder

  1. Korrigera fundamentet för att kunna räta upp tornet
  2. Få igång klockan
  3. Måla om tornet

Senast uppdaterad: