/

Du är här:

Publicerad:

Onormalt hög vattenförbrukning på Seskarö

Vi har noterat en ovanligt hög vattenförbrukning på Seskarö och uppmanar därför allmänheten att se över sina VA-installationer.

Den högre vattenförbrukningen kan bero på en mängd saker. Det kan till exempel bero på en läckande toalett eller en dold vattenläcka, vilka snabbt kan bli många kubikmeter vatten som läcker ut i onödan.

Vi uppmanar samtliga abonnenter på Seskarö att se över sina VA-installationer samt hushålla med dricksvattnet. Meddela också om du upptäcker onormalt vattenflöde i omgivningen.

Felanmälan kan du göra till tekniska enheten dagtid:
Ring 0922-685 20

Eller via nätet
VA-ledningar och VA-anläggningar

Jourtelefon
För akuta ärenden under kvällar och helger ber vi er ringa Haparanda stads journummer 0922-330 62. Du kopplas till SOS Alarm som tar emot ditt samtal.

Tietoa suomeksi

Suurempi vedenkulutus voi johtua monista asioista. Se voi johtua esimerkiksi vuotavasta wc: stä tai piilotetusta vesivuodosta, josta voi nopeasti tulla useita kuutiometrejä vettä, joka vuotaa tarpeettomasti.

Kehotamme kaikkia Seskarön tilaajia tarkistamaan vesi- ja viemärilaitteistonsa ja säästämään juomavettä. Ilmoita myös, jos huomaat epänormaalia veden virtausta ympäristössä.

Voit ilmoittaa vioista tekniselle yksikölle päiväsaikaan:
Soita 0922-685 20
Tai internetti
VA-ledningar och VA-anläggningar

Hätätilanteissa
Kiireellisissä asioissa iltaisin ja viikonloppuisin soita Haaparannan kaupungin hätänumeroon 0922-330 62. Sinut yhdistetään SOS-hälytykseen, joka vastaanottaa puhelusi.

Senast uppdaterad: