/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Skapande konstprojekt i Haparanda och Torneå

Horizont är ett konstprojekt som bygger broar genom konst och gatukonst i Torneå-Haparanda. Nu pågår en utlysning för konstnärer till projektet.

Konstprojektet involverar utöver konstnärer även ungdomar från Haparanda och Torneå.

Platserna där skapandet i projektet kommer att äga rum i är rivningsobjekt i både Haparanda och Torneå. I Haparanda är det delar av Tornedalsskolan och i Torneå hyreshus på Röyttäntie 4 som utsetts till platserna för projektet.

Skapandeprocessen äger rum under juni-juli 2023, utställningen kommer att visas på båda platserna i augusti-september 2023. Projektet arrangeras av ungdomsverksamheter i Torneå stad och Haparanda stad samt Haparanda stadsbibliotek.

Horizont föder dialog genom konst som skapas av ungdomar på båda sidor om gränsen. De möts, planerar och gör saker tillsammans. Dialogen skapas av tvådelade verk, den ena delen skapas i Haparanda och den andra i Torneå.

Öppen utlysning för konstnärer

Skicka in din anmälan via den här länken Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: