/

Du är här:

Publicerad:

Kommande arbeten på Fabriksgatan

Karta över gata

Karta: Lantmäteriet

Nästa vecka (20) påbörjas renoveringsarbeten på Fabriksgatan.

Vi påbörjar renoveringsarbeten på Fabriksgatan inför sommaren och nästa vecka inleder BDX arbetet.

Var? Delar av Fabriksgatan, från korsningen Repslagaregatan till korsningen Strandgatan.

Åtgärder: Byte VA-ledningar, byte gatubelysning, renovera gatan och trottoarer.

Tidplan: Arbetena med VA-ledningar, vägbelysning samt gatans uppbyggnad planeras att ske under perioden juni-september 2023. Hela projektet beräknas vara färdigt hösten 2024.

Allmänt: Arbetena kommer att medföra vissa störningar för boende i området. Det kan handla om buller, damm, viss driftstörning i vattenleveransen och försämrad framkomlighet för trafikanter. Målsättningen kommer dock vara att insatsen ska ha så liten påverkan som möjligt för alla fastighetsägare. Tänk dock på hur ni parkerar era fordon för att inte hamna i vägen för tunga maskiner, meddela gärna eventuella besökare detta också.

Senast uppdaterad: