/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Rivning inleds i del av Tornedalsskolan

Karta över t-skolan och rivningsområde . Foto: Lantmäteriet

Karta: Lantmäteriet

Nu på måndag den 15 maj påbörjas rivningsarbetet av den östra flygeln på Tornedalsskolan.

Arbetet med rivningen av östra flygeln på Tornedalsskolan inleds på måndag. Rivningsarbetet kommer inte att påverka undervisningen eller skolans övriga verksamhet. Lokalerna är tömda på lösöre och en temporär entré anläggs i den östra gaveln på huvudbyggnaden. Rivningsområdet kommer att spärras av och vi uppmanar allmänheten som rör sig intill området att vara observanta eftersom att tunga maskiner kommer att röra sig på och kring arbetsplatsen.

Rivningen av Tornedalsskolans östra flygel är en del i planeringen för byggnation av nya lokaler på området.

Preliminär tidsplan

  • Rivningsentreprenaden inleds vecka 20 med invändig sanering.
  • Vecka 21-22 påbörjas selektiv material rivning.
  • Arbetet beräknas vara slutfört under sensommaren/hösten 2023.

Kulturskolan som tidigare har varit belägen i Tornedalsskolans lokaler har flyttat till Gränsskolan. T-skolans bildsal är flyttad till lokaler i huvudbyggnaden. Rivningsarbetet utförs av en extern entreprenör.

Kontakt

Anna-Karin Engström, projektledare på Haparanda stad

Telefon: 0922- 26 985

E-post: anna-karin.engstrom@haparanda.se

Tietoa suomeksi

Maanantaina 15 toukokuuta Tornedalsskolanin itäsiivessä aloitetaan purkutyöt.

Tornedalsskolanin itäsiiven purkutyöt alkavat maanantaina. Purkutyöt eivät vaikuta opetukseen tai koulun muuhun toimintaan. Tilat ovat tyhjillään tavaroista ja väliaikainen sisäänkäynti rakennetaan päärakennuksen itäpäätyyn. Purkualue eristetään ja kehotamme alueella liikkuvia olemaan tarkkaavaisia, kun työpaikalle ja sen ympärille liikkuu raskasta kalustoa. Tornedalsskolanin itäsiiven purkaminen on osa alueen uusien toimitilojen rakentamisen suunnittelua.

Alustava aikataulu

  • Purkuurakka alkaa viikolla 20 sisäisellä saneerauksella.
  • Viikot 21-22 valikoivan materiaalin purku alkaa.
  • Työn arvioidaan valmistuvan loppukesästä/syksystä 2023.

Aiemmin Tornedalsskolanin tiloissa sijainnut kulttuurikoulu on muuttanut Gränsskolaniin. T-koulun taidegalleria on siirretty päärakennuksen tiloihin. Purkutyöt suorittaa ulkopuolinen urakoitsija.

Kysymyksiä

Anna-Karin Engström, projektledare, Haparanda stad

Puh: 0922- 26 985

Sähköposti: anna-karin.engstrom@haparanda.se

Senast uppdaterad: