/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Observationer i naturen

Vad ska du göra om du ser en invasiv art i naturen?

Invasiva arter kan orsakar stora problem i miljön. Vänd dig till miljökontoret om du ser en misstänkt invasiv art. Foto: Naturvårdsverket

Vad du ska göra om du ser en invasiv art, en algblomning, döda eller sjuka djur vid kusten i sommar? Kommunens miljökontor listar information om vad du bör tänka på och vart du ska vända dig.

Algblomning

Ser vatten grumligt eller missfärgat ut kan det röra sig om en algblomning. Ofta ligger algerna som gulgröna/blågröna stråk eller heltäckande ansamlingar på ytan. Man bör då inte bada eller dricka av vattnet. Speciellt viktigt är det att inte låta barn och hundar vistas nära vattnet. Barn får ofta kallsupar och hundar dricker gärna av vattnet samt slickar sin päls, vilket leder att de lätt får i sig algerna.

På SMHI:s hemsida hittar du ytterligare information om algblomning | SMHI Länk till annan webbplats.

Kontakta miljo-bygg@haparanda.se på Samhällsbyggnadsförvaltningen om ni ser en misstänkt algblomning.

Pollen och makroalger (drivande växtdelar)

Pollen och makroalger kan förväxlas med algblomning. Under våren och försommaren förekommer det ofta att pollen ligger på ytan och ser då ut som en algblomning. Pollen är dock lite gulare i färgen än algblomningar.

Om stranden eller viken fylls med något tjockt och geggigt rör det sig troligtvis om lösryckta växtdelar (makroalger). Man kan se skillnaden genom att växtdelarna bildar en massa som går att samla upp i handen. Växtdelarna sitter vanligtvis på stenar, men även på sand eller annan mjukbotten. De kan lösgöras vid kraftig vind och då synas vid exempelvis strandkanten. makroalger är inte farliga och bryts så småningom ner.

Sjuka eller döda sälar, fåglar- och fisk

Om du hittar ett sjukt, skadat eller dött vilt djur i naturen/skärgården,

kontakta miljo-bygg@haparanda.se så kan vi skicka vidare informationen till ansvariga aktörer eller svara på frågor.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa. Nya arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan fanns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området.

Kontakta  miljo-bygg@haparanda.se om du misstänker att du hittat en främmande art. Du kan också kontakta oss via telefon måndag-fredag.

0922 26000 (kommunens växel)

Mer information om invasiva arter finns på Invasiva främmande arter − djur och växter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: