/

Du är här:

Socialnämnden

Socialnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service.

Logga in och ta del av kallelser och justerade protokoll.

Användarnamn: publik
Lösenord: insyn

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och fjorton ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Socialnämnden har en egen förvaltning som heter socialförvaltningen.

Socialnämndens ansvar

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Socialnämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården i särskilt boende och för dem som är inskrivna i en kommunal dagverksamhet.

Socialnämnden har ett särskilt ansvar för:

  • barn och ungdomar som far eller riskerar att fara illa.
  • enskilda med missbruksproblem.
  • äldre människor med behov av stöd och omsorg.
  • människor med funktionsnedsättningar.
  • enskilda som vårdar en anhörig.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området – i huvudsak socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: