/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Tornedalens forsfisketradition kulturarvsnominerad

Forsfisketraditionen i Tornedalen är ett värdefullt kulturarv som nu är nominerad kandidat till UNESCO: s lista över immateriellt kulturarv.

I mars 2023 lämnades en gemensam ansökan i svensk och finskt samarbete in till Institutet för språk och folkminnen om att få Tornedalens forsfisketradition nominerad till den internationella UNESCO-listan över immateriella kulturarv.

Vidare i processen

I veckan kom goda nyheter och ISOF har valt håvfisket som sin nästa kandidat till den internationella utlysningen, under förutsättning att Finland fattar ett motsvarande beslut. Den görs av undervisnings- och kulturministeriet på förslag av Museiverket under hösten. Den egentliga ansökan ska förberedas under 2024.

Traditionsutövarna på båda sidor om den fritt strömmande gränsälven, Kukkolaforsen och Matkakoski, har arbetat i åratal för att hålla traditionen vid liv, och det första stora steget har nu tagits när ISOF valde forsfisketraditionen som nästa kandidat till UNESCO: s lista över immateriellt kulturarv.

Brett samarbete

Förutom traditionsutövare deltar flera andra parter i bevarandet av kulturen och förberedningen av ansökan. Tornedalens museum, Haparandas och Torneås gemensamma museum som huvudsökande och Haparanda kommun och Torneå stad, vars spetsprojekt faktiskt är hållbar utveckling av Kukkolankoski.

Läs pressmeddelandet här (pdf) Pdf, 127.8 kB.

Lue lehdistötiedote täältä (pdf) Pdf, 120.9 kB.

Senast uppdaterad: