/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

En hälsning från Haparanda stads fältarbetare

Två kvinnor vid älven. Foto: Haparanda stad

Allis Esperi, ungdomssekreterare och Nina Mukka, familjestödjare ingår i Haparanda stads fältgrupp. Foto: Haparanda stad

Vi bidrar med vuxennärvaro och ökad trygghet för barn och ungdomar på platser de ofta befinner sig på i Haparanda, främst i centralorten men ibland besöker vi även byar.

Vi arbetar förebyggande och uppsökande för att minska utanförskap, missbruk och kriminalitet. Vi samarbetar med polis, fritidsgård, skola och socialtjänst. Vi har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet. Vi vill skapa trygghet för barn och unga i Haparanda. Under våra fältningar får vi fina möten med både vuxna och ungdomar och vi märker att många ungdomar har ett behov av att få prata med vuxna.

  •   Vi fältar kvällstid och främst under helger samt under vissa evenemang. Vi gör ibland spontana fältningar under veckodagar och förra veckan fick vi möjlighet till en spontan fältning på motorcykel.
  • Vi fältar efter ett rullande schema där vi alltid är två.  
  • Till fältgruppen kan man höra av sig med tips på platser där ungdomar vistas.
  • Man når oss på telefonnummer: 076-1391254

Här ser ni vilka personer som ingår i fältgruppen (pdf) Pdf, 20 MB.

Työskentelemme nuorten parissa Haaparannalla (pdf) Pdf, 20 MB.

Senast uppdaterad: