/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Återkommande skadegörelse

Eldad grillplats.

Under sommaren har grillplatsen och den övre stugan i Riekkola, som ägs av Friluftsfrämjandet utsatts för flera fall av skadegörelse. Foto: Privat

Skadegörelse är ett problem som orsakar stora kostnader för den som får sin egendom vandaliserad.

Skadegörelse är att förstöra eller skada fast eller lös egendom. Skadegörelse och klotter är ett återkommande problem på platser runt om i kommunen.

Både kommunala fastigheter men också privat- eller föreningsägda fastigheter har bivit föremål för skadegörelse. Under sommaren har den övre stugan och grillplatsen som finns i Riekkola-Välivaara naturreservat utsatts för skadegörelse i flera omgångar. Det är Friluftsfrämjandet som äger fastigheten. Kommunen för täta dialoger med fastighetsägaren till stugan och vi uppmanar allmänheten att vara uppmärksamma på om du ser någon klottra eller vandalisera.

Ring 114 14 och gör en polisanmälan, vid pågående brott ring 112.

Fakta om skadegörelse och klotter

Straffet för ringa skadegörelse (till exempel lindriga fall av klotter) är böter eller fängelse i högst 6 måndader. För skadegörelse är straffet böter eller fängelse i högst ett år, vid grova brott upp till fyra år. Den dömda får också vanligen betala skadestånd. Källa: Polisen

Tietoa suomeksi

Ilkivalta on ongelma, joka aiheuttaa suuria kustannuksia niille, jotka joutuvat sen kohteeksi.

Ilkivallalla tarkoitetaan kiinteän tai irtaimen omaisuuden tuhoamista tai vahingoittamista. Ilkivalta ja graffitit ovat toistuva ongelma eri puolilla kuntaa.

Sekä kunnan kiinteistöt että myös yhdistysten ja yksityisten omistamat kiinteistöt ovat joutuneet sen kohteiksi. Riekkola-Välivaaran luonnonsuojelualueella sijaitseva ylempi mökki ja grillipaikka ovat kesän aikana olleet useita kertoja vahingonteon kohteina. Kiinteistön omistaa Friluftsfrämjandet. Kunta on ollut tiiviisti yhteydessä kiinteistönomistajaan ja me kehotamme teitä kuntalaisia olemaan tarkkaavaisia, jos näette töhertelyä tai vandalisointia.

Soita numeroon 114 14 ja tee poliisi-ilmoitus. Jos rikos on paraikaa käynnissä, soita numeroon 112.

Faktaa vandalismista ja graffiteista

Rangaistus lievästä vahingonteosta (esimerkiksi vähäinen töhertely) on sakkoja tai korkeintaan 6 kk vankeutta. Rangaistus vahingonteosta on sakkoja tai korkeintaan vuosi vankeutta. Törkeästä vahingonteosta vankeutta voi saada enimmillään 4 vuotta. Tuomittu joutuu useimmiten maksamaan myös vahingonkorvausta. Lähde: Poliisi

Senast uppdaterad: