/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Förtydligande gällande föreningsbidrag

Brun tegelbyggnad med skylten "Haparanda stad". Lövträd till vänster skymmer byggnaden något.

Foto: Haparanda stad

I Haparandabladet tisdagen den 22 augusti framfördes flera olika påståenden avseende föreningsbidrag och Haparanda kommuns ekonomiska stöd till Aspen Vi Unga smådjursstall och Haparanda Ryttare. Med anledning av detta vill Haparanda kommun göra ett antal förtydliganden.

Det kommunala föreningsstödet består av flera olika bidragsformer och för 2023 har föreningsstödet till samtliga föreningar beslutats om enligt gällande riktlinjer, så är fallet även för de beslut som fattats för Aspen Vi Unga Smådjursstallet 2023.

  • Smådjursstallet är inte en kommunalt ägd fastighet och föreningen uppbär därför anläggningsbidrag, utöver det får man även lönebidrag samt LOK-stöd. Sammantaget kommer föreningen med de tre bidragsformerna i år motta ca 94 000 kr i kommunalt stöd.
  • Under 2022 beviljades föreningen totalt 94 000 kr i kommunalt stöd, samt ytterligare 53 250 kr i form av utökat anläggningsbidrag och extra stöd för foderkostnader.
  • För 2023 har kultur- och fritidsutskottet beslutat om att anläggningsbidrag till föreningar ska utges i enlighet med gällande riktlinjer, som är oförändrade från föregående år. För smådjursstallet innebär detta att man 2023 inte får ett utökat stöd, såsom varit fallet de föregående åren.

I artikeln påstås felaktigt att Haparanda kommun till Haparanda Ryttare utger driftsbidrag.

  • Haparanda Ryttare mottar inget kommunalt driftsbidrag. Ridhuset är en kommunalt ägd anläggning som via ett öppet upphandlingsförfarande lagts ut på driftentreprenad. Det är en upphandlad tjänst och beslut att anta anbudet från Haparanda Ryttare finns dokumenterat i Barn- och ungdomsnämndens beslut (BUN 2019/51). Haparanda Ryttare mottar inget kommunalt anläggningsstöd.

Senast uppdaterad: