Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Pendlingsbidrag för studenter

Kvinna med ryggsäck går ut genom en dörr

Haparanda stad erbjuder finansierade buss- och tågresor för de haparandabor som studerar på annan ort.

Vill du studera på annan ort men bo kvar i Haparanda?

Haparanda stad finansierar 100 procent av kostnaden för buss- och tågresor för de som studerar på annan ort. Syftet är att haparandabor ska kunna vidareutbilda sig utan att flytta från kommunen.

Den fria pendlingen gäller buss- och tågresor till studerande vid universitet, högskola, folkhögskola, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning (komvux) utanför Haparanda kommun och förutsatt att motsvarande utbildning, alternativt likvärdig utbildning, inte erbjuds i Haparanda kommun.

Det mest förmånliga alternativet gällande färdmedel och biljett ska väljas.

Förutsättningar

Pendlingsbidrag utgår förutsatt att:

  • den studerande är folkbokförd och bor i Haparanda kommun
  • den studerande bedriver studier på heltid alternativt deltid (50 eller 75 procent)*
  • den studerande dag- eller veckopendlar till studieorten alternativt bedriver distansstudier med träffar och resor till studieorten några tillfällen per termin.
  • den studerande kan uppvisa ett registreringsintyg för den termin subventionerat buss- eller tågkort avses sökas

*Studietakt beräknas enligt Centrala studiestödsnämndens (CSN) mått för studietakt

Ansökningsperiod och ansökan

E-tjänsten är öppen under perioderna 1 maj-15 juni samt 15 november-31 december.

Ansökan om pendlingsbidrag sker retroaktivt och kvitto för utlägg måste bifogas i ansökan.

E-tjänst -Busskort och tågkort studerande, pendlingsbidrag Länk till annan webbplats.

Taggar:

Förskola och skola