/

Du är här:

Sotning och brandskyddskontroll

Alla fasta förbränningsanordningar, som eldstäder och pannor, ska sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet.

Du är enligt lag skyldig att sota med jämna intervaller. När du sotar en skorsten eller rökkanal gör du rent och tar bort brandfarliga beläggningar. Genom att göra rent minskar du risken för brand. 

Företag som utför sotning

Sotaren Östra Norrbotten Sotarmästare
Kari Alamäki
Tel: 0922-146 86
Mobil: 070-300 39 92

Du får sota själv

Om du är lagfaren ägare till fastigheten och har tillräcklig kunskap i sotning får du sota själv. Innan du börjar måste du ansöka om att få sota själv.

Hur ofta du behöver sota

Du behöver sota regelbundet, men hur ofta du ska sota beror på vilken typ av panna eller kamin du har.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: