Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Haparanda Discgolfbana

Foto: Pexels.com

Haparanda Discgolfbana ligger i anslutning till Gränsvallen i stadsdelen Marielund.

Haparanda Discgolfbana är en bana på nio hål och passar för alla spelare oavsett nivå. En lämplig gruppstorlek är 3-5 spelare. Att spela hela banan tar cirka 40 minuter.

Banprofil - Haparanda Discgolfbana (PDF) Pdf, 12.4 MB.

Banan ligger i anslutning till Gränsvallen. Det är frititdenheten vid Haparanda stad som ansvarar för banan och dess underhåll.

Discgolf är en sport som kan spelas av alla, oavsett ålder och kön. Principen är densamma som i traditionell golf. I discgolf används istället för bollar och klubbor en disc som finns i olika storlekar, plastsorter och vikter.

Slutmålet på varje hål är en metallkorg med kedja. Spelets slutgiltiga vinnare står den spelare som har klarat av banan med minsta antalet kast.

Mer om discgolf hittar du på Svensk discgolf. Länk till annan webbplats.

  1. Avsikten är att få discen med så få kast som möjligt från utkastplatsen in i målkorgen.
  2. Den som kastar ska alltid försäkra sig om att inga andra spelare är ute på hålet som ska spelas.
  3. Efter öppningskastet kastar den som är längst från korgen först. Följande kast görs därifrån discen landat. Spelaren kastar så många gånger det behövs tills discen vilar inuti korgen.
  4. Hålet är slutspelat då alla spelare har fått sin disc i korgen.
  5. Vinnaren är den spelare som utfört banan, alltså alla hål på minst antal kast

Kontakta oss

Föreningsliv, kultur och fritid

Daniel Fälldin, tf kultur- och fritidschef
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: daniel.falldin@haparanda.se

Eeva Skybäck, fritidsutvecklare
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: eeva.skyback@haparanda.se

Taggar:

Fritid och kultur