/

Du är här:

Publicerad:

Sammankoppling av vattenledning Oja-Lappträsk

Kokningsrekommendationen i Oja är nu upphävd. Kommunen uppmanar VA-abonnenter i Oja att felanmäla om vattentrycket på utgående vatten är lägre än normalt.

Felanmälan - 0922-685 20 under dagtid.

Jourtelefon. För akuta ärenden under kvällar och helger ber vi er ringa Haparanda stads journummer 0922-330 62 (kopplas till SOS Alarm).

2023-10-02

Ojan kiehumissuositus on nyt poistettu. Kunta kehottaa Ojan vesi- ja jätevesitilaajia ilmoittamaan vioista, jos lähtevän veden vedenpaine on normaalia alhaisempi.

Virheilmoitus - 0922-685 20 päivällä. Hätätilanteissa. Kiireellisissä asioissa iltaisin ja viikonloppuisin soita Haaparannan kaupungin hätänumeroon 0922-330 62 (SOS-hälytyksen yhteydessä).

2023-09-27

Kopplingen av dricksvattenledningen mellan Lapptrsäk och Oja är driftsatt, dock kvarstår kokningsrekommendationen för VA-abonnenter i Oja tills ett användarprov av vattnet har analyserats i Oja by.

2023-09-27

Lapptrsäkin ja Ojan välisen juomavesiputken liittäminen on otettu käyttöön, kiehutussuositus Ojan vesi- ja viemäritilaajille säilyy, kunnes käyttäjänäyte vedestä on analysoitu Ojan kylässä

-----------------------------------------

Haparanda kommun kommer under torsdagen att påbörja arbetet med att koppla ihop vattenledningen från Oja med ledningen till Lappträsk distributionsanläggning. Kopplingen är en provisorisk lösning och arbetet kommer att pågå i ett par dagar. När arbetet är klart kommer kommunen skicka ut sms till abonnenter i Oja samt uppdatera med information på hemsidan. I samband med ihopkopplingen upphör kokningsrekommendationen. Detta är en tillfällig lösning och kommunen uppmanar abonnenterna i Oja att återkoppla till oss om vattentrycket är sämre än vanligt eller uteblir helt.

Senast uppdaterad: